Resuscitacioni savet Srbije RSS - Serbian Resuscitation Council - SeRC je nevladina, neprofitna, nestranacka organizacija.
Cilj organizacije je da okupi sve zaiteresovane pojedinsce, institucije i ustanove i omoguci ramenu misljenja i strucnih iskustava u oblasti resuscitacione medicine. Resuscitacioni savet Srbije je Ugovorni strucni parthner Evropskog resuscitacionog saveta - ERC - European resustitation Council za Srbiju.

Arhiva kurseva

 
Prijava korisnika
SHMP.info
 
Prijava korisnika
Untitled Document
   Septembar    Oktobar    Novembar


02-10-2016 FPOS I - KURS
17-10-2016 MIRA - Medic in remote areas
20-10-2016 ERC ALS

02-11-2016 FPOS I - KURS
17-11-2016 MIRA - Medic in remote areas
KONTAKT - O NAMA - PARTNERI
  Arsenin